Sula Rotary er med som Natteravner i Ålesund

 

Det er Frivillighetssentralen i Ålesund Kommune som organiserer natteravnene i Ålesund. Natteravnene i Ålesund tar sikte på å ha natteravner ute i gatene annenhver lørdag hele året. I tillegg er det behov for å være tilstede på russens arrangementer. For å oppnå dette inviteres forskjellige lag og organisasjoner til å være med som frivillige nattevandrere.

Sula Rotary fikk forespørsel fra Ålesund Rotary om vi kunne stille med natteravner i Ålesund i 2013. Dette syntes vi i klubben var et godt tiltak for å ta vare på ungdommen i nærområdet vårt. Vi vet at mange ungdommer, også fra Sula, trekker til Ålesund og utelivet der i helgene.

Tanken bak Natteravnene er veldig enkel – de skal bry seg om det som skjer i sitt eget nærmiljø, være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst ved rett og slett å være til stede der de er.

                               Les mer om natteravnen på natteravn.no   

   

23. februar 2013

Sula Rotary deltok for første gang med natteravner lørdag 23. februar 2013. Margunn Vassdal og Trude Rånes hadde første vakta på vegne av  klubben vår.

Ved fremmøtet på Aspøya Seniorsenter ble vi tatt godt i mot av Svein Holand fra Ålesund Rotary. Han satte oss inn i hva oppgavene våre ville være, og ga oss informasjon om hva vi kunne forvente oss. Begge deltakerne fra Sula fikk gå sammen med to svært røynde natteravner fra Ålesund Rotary. Dette var på alle måter svært givende og lærerikt.

Natteravn vakten var delt i to økter med en pause midtveis. I hver av øktene gikk vi noen runder rundt i byen der hvor utestedene holder til. Underveis hadde vi også kontakt med poilitiet som var på plass.  I pausen ble vi traktert med suppe hos Quality Waterfront Hotel.

Dette var en heller stille og rolig natt på byen, men selv om vakten varte fra 12:00 til 03:00, gikk timene raskt. Det var tydelig at ungdommene vi traff satte stor pris på at Natteravnene var til stede. Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger på dette.

26. oktober 2013

26. oktober var vi på nytt i Ålesund som natteravner. Vi gikk sammen med klubbene Ålesund Øst og Ørskog. Fra Sula deltok denne gangen Kari Fiskerstrand og Trude Rånes.

Ålesund Øst har overtatt ansvaret etter Ålesund Rotary, og vi ble godt informert på forhånd om hva som var forventet av oss å gjeøre.

Det var en fin og stille kveld, uten de store hendelser. Som tidligere blir vi tatt godt imot av de unge som er på byen. Det ser ut til at de setter pris på at der er voksne som går rundt i gatene og som de kan kontakte hvis behov.

23. november 2013

23. november var Sula Rotary igjen med som natteravner i Ålesund. De som deltok fra Sula Rotaryklubb denne natten var Aslaug Haugland, Turid Humlen og Jan Saue.

08. februar 2014

8. februar 2014 deltok igjen Sula Rotary Klubb med to medlemmer som natteravner i Ålesund.

Rotaryåret 2014-15

Sula Rotary har desverre ikke anledning til å delta i det regionale Natteravn-prosjektet dette året.